Kembang Api

191

oleh Prayoga Adiwisastra*

lagu tungtung taun geus tilem lebah gumuruh pésta

sésa aweuhanana teu kungsi parat kana lelembutan

kalah ngadadak ngulahék dina bencarna botol demi botol

dina ragotna rangkulan jeung ciuman nu mabok birahi

lebah mumunggang langit, pirang-pirang kembang api

bet mirupa isarah kakeueung geusan nyorang gurat balébat

kawas saabringan silalatu nu rabul tina durukan jajantung

ngarérab waruga jadi sakeureut raheut jeung sabuku tatu

 

pucuk-pucuk waktu geus renung dina rahim peuting

rerencepan ngeteyep metikan lagu subuh jeung ibun

tuluy tumuwuh ngajulan lanskap langit nu diwangun

tina renghat wangunan taun jeung bugang-bugang abad

bari mekel saranggeum karémpan, léngkah terus nyusud

kelemeng srangéngé nu boa geus jadi lebu jeung silalatu

talajak naon deui nu kudu dipilampah mun témbok-témbok

tur tihang-tihang waktu geus runtuh ngaruruban buligirna diri

 

*Prayoga Adiwisastra, Mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Tulisannya tersiar di media massa.

 

Comments

comments