MINIATUR HIJI KOTA

119

langit luhureun kota sakadar sapotong kaca
langgeng meundeutkeun panto-panto cuaca
ngempur bulan jeung srangéngé geus lawas ngiles
diseuseup lampu-lampu pias sapanjang karémpan jalan
rajeg gapura-gapura jeung jambatan-jambatan kulawu
ukur saronghéap isarah kasimpé, ningker patamanan
nu dirumat saabringan mayit-mayit tanpa daksa
basa kembang plastik ngiwat ngémploh tutuwuhan
bet karasa aya jarak nu ngembat antara rumegag léngkah
jeung saamparan kota nu ngageubra leungiteun wirahma

sagunduk kota beuki leuseuh ditalikung kakeueung kaca
galagat hawa ngadadak ngorédaskeun hujan jeung katiga
wahangan jeung cimata ngabeku jadi bangkarak sajarah
nu teu kungsi kabaca umpalan usum ti mangsa ka mangsa
leuwih sepi batan museum pangjugjugan dokumén lawas
leuwih ngungun batan haleungheum paroman cuaca
sagala wangunan jeung lalampahan ngawangun dirina
jadi monumén pangjugjugan sesemplékan kateudayaan
sedeng diri geus jadi reregas patung tengahing ruruntuk
arsitéktur kota nu leungiteun alamat geusan mulang

2013

 

Prayoga Adiwisatrsa, Mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung.

Comments

comments